1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Подложки за транзистори

AOS3 Термопроводима подложка: AOS3 Термопроводима подложка: керамична; TO3; L:26

#7441

FISCHER ELEKTRONIK

ПОДЛОЖКА КЕРАМИЧНА AOS3 ТЕРМОП

Налично: yes/no
2,80 лв.

TO-3MPC (22X29) 2SC5200

#11426

NINIGI

ПОДЛОЖКА СЛЮДА TO-3MPC (22X29)

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,10 лв.