Измервателен уред KEW1009 Цифров мултиметър; LCD (3999); 2,5x/s; V DC:400m/4/40/400/600V

#16111
С поръчка

99,00 лв.
Количество:

МУЛТИМЕТЪР KYORITSU KEW1009

Описание


Измервателен уред KEW1009 Цифров мултиметър; LCD (3999); 2,5x/s; V DC:400m/4/40/400/600V Спецификация Тип измервател цифров мултиметър
Дисплей LCD (3999)
Дискретизация 2,5x/s
Обхват за изм. на напрежение DC 400m/4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,6% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 400m/4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1,3% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
Точн. на изм. на ток DC ±(1% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток АС 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
Точн. на изм. на ток АС ±(2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 400/4k/40k/400k/4M/40M?
Диапазон на измерване на капацитет 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Точност на измерване на капацитет ±(3% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на честота 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/5,12M/10MHz
Точност на измерване на честота ±(0,1% + 5 цифри)
Коефициент на запълване 0.1...99.9%
Тест на диоди 0,4mA
Тест за непрекъснатост на верига звуков сигнал за R<100?
Размери 155 x 75 x 33mm
Маса 260g
Източник на захранване 2 батерии 1,5V LR6 (AA)
Свойства на измервателните уреди:
•автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
•автоматично изключване
•функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
•функция за относително измерване REL
•индикатор за превишаване на обхвата
Стандартно оборудване:
•кобур
•измервателни проводници
Допълнителни информации Бруто тегло:0.47 kg