Разклонител със защита КПК ЗЕВС7X Комбиниран предпазител за антенния вход и захранва

#7823
Налично: yes

18,90 лв.
Количество:

РАЗКЛОНИТЕЛ ЗАЩИТА 1+2+TV КПК ЗЕВС7X

Описание


Разклонител със защита КПК “ЗЕВС 7”X - Технически данни Минимално напрежение (линия-земя) за включване на разрядника
і 470 V

Максимален разряден ток (линия-земя)
10 кА, 8/20 µs

Дължина на връзката за „заземяване”
1.2 m

Тегло с опаковка
0,180 кг

Всички други параметри
*

Стандарти
БДС 17183-90+И1:5/1993

IEC 61643-1:98+A1:2002

IEC 61643-21:2001


* Комбинираният предпазител КПК “Зевс 7” X се състои от КП “Зевс 7” X и ЕП 220 АX. Те са свързани помежду си чрез един плазмен разрядник, така че да се осигури заземяване на антенния кабел през електрозахранващата мрежа. Разрядникът се включва само при опасно високи напрежения, като по този начин се избягват паразитни изравнителни токове, които се дължат на евентуална разлика в потенциалите на екраниращия кабел и защитното зануляване на захранващата (220 V) .
Принцип на работа

Тук ще се опитаме да обясним техническата страна на въпроса, така че да бъдем разбрани и от неспециалистите.
Най-простия начин да защитим едно устройство от превишено напрежение е да го изключим веднага щом напрежението започне да превишава нормалната стойност. Това би могло да се реализира с едно реле например. Времето за изключване на едно реле е от порядъка на стотни от секундата.
В повечето случаи времето, за което един импулс (пик), предизвикан от мълния или токов удар достига стойност десетократно или дори стократно по-голяма от нормалната е от порядъка на хилядни от секундата или 10 пъти по-бързо от времето, необходимо за изключването на едно реле.Както се казва в една поговорка "Докато мъдрия се намъдрува, лудия се налудува". Това показва, че този подход е приложим само за бавни изменения на напрежението.
В повечето електронни устройства има защита именно от този вид (бавна) и много хора се заблуждават, че тя ще им помогне при възникване на свръхнапрежения, предизвикани от токови удари, мълнии и др. За да се справи с този проблем защитата от пиковете ("сърч протектора") е конструирана така, че да "отвежда" мигновено излишната енергия "встрани" от апаратурата, където тя ще се разсейва без да предизвиква щети или в най-лошия случай да бъде повредено само защитното устройство. Това се реализира със специални бързодействащи компоненти, които могат да издържат големи натоварвания за кратко време, а когато напрежението е нормално не пречат на работата на устройството и не консумират ток. Такива елементи са плазмените (газови) гръморазрядници, метал - оксидни варистори, специални диоди и др.В предпазителите на фирма Соно ЕООД се използват газоразрядници от Sankosha Co и Nenshy Communication. Mетал - оксидни варистори на фирма Keko Varicon и Joyin Co. Ltd.. Специализирани полупроводникови прибори от STMicroelectronics и др., което гарантира защитните им свойства! С това, разбира се, техническата страна на въпроса не се изчерпва, но конкретните решения са проблем на специалистите и Ние сме се заели сериозно с тях.